مستر تایپیست

خلاصه‌نویسی

احتمالاً برای شما هم پیش آمده است که شب امتحان با انبوهی از مطالب بعضاً بی‌نظم رو به رو شوید و ندانید از کجا شروع کنید. همچنین ممکن است برای پروژه دانشگاهی‌تان نیاز داشته باشید تا مطالب مختصری از یک یا چند مقاله را تنظیم کرده و به مسئول مربوطه تحویل دهید. در این موارد خلاصه‌نویسی به کمک شما می‌آید.

بیشتر بخوانید