مستر تایپیست

دوبله

دوبله به این معنا است که روی شخصیت‌ها یا کاراکترهای موجود در یک فیلم، ویدئو یا نمایش، صدا گذاشته شود به گونه‌ای که انتقال مفاهیم به مخاطب بهتر صورت گیرد. مستر تایپیست خدمات دوبله را به شکل‌های متفاوتی ارائه می‌دهد

بیشتر بخوانید