مستر تایپیست

تایپ انگلیسی

یکی از زمینه های تایپ تبدیل متون انگلیسی به متن تایپ شده و فایل می باشد. تایپ انگلیسی از جمله مواردی است که مورد استفاده ی افراد زیادی قرار می گیرد. در این نوع از تایپ استفاده از تایپیست های حرفه ای جزو مهمترین اقداماتی است که لازم است افراد انجام دهند.

بیشتر بخوانید