مستر تایپیست

تایپ کتاب

تایپ کتاب جهت چاپ و انتشار آن از دغدغه هایی است که نویسندگان زیادی را به خود مشغول ساخته. پیدا کردن مرکز تایپ نیز می تواند با تحقیق و آگاهی کمک شایانی به نویسنده کند.

بیشتر بخوانید

سایز فونت در تایپ کتاب

سایز فونت در تایپ کتاب های فارسی و انگلیسی با یکدیگر متفاوت هستند و از طرفی دیگر ممکن است سایز فونت و نوع فونت به کار گرفته شده در یک زبان نیز با توجه به نوع متن و مخاطب آن با یکدیگر متفاوت باشد که هلدینگ ایران تایپیست و تایپیست های موجود در آن با علم و تجربه خاص خود کاملا به این مسئله واقف هستند.

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزش خصوصیات کارآفرین

واقعا خیلی مهم است که خودتان را بشناسید! آیا واقعا کارآفرین هستید؟ ایا میتوانید خصوصیات کارآفرینی را در خود تقویت نمایید؟ ایا شخصیت شما یک خویش فرما هست یا کارفرما؟ در این دوره دغدغه های تقویت شخصیت کارافرین و شیوه زندگی کارافرین بررسی خواهد شد.

بیشتر بخوانید