مستر تایپیست

بازنویسی

بازنویسی متون برای تمام گروه‌های شغلی اهمیت دارد. یک نمونه از کاربرد متداول آن در سایت‌های اینترنتی است. اگر سایت‌های اینترنتی بخواهند به خوبی توسط موتورهای جستجو شناسایی شوند، نیاز است که محتواهای دست اول و جدید نشر دهند.

بیشتر بخوانید