مستر تایپیست

تایپ از دستنویس

تایپ از دستنویس، یکی از خدماتی است که در گروه تایپ و ترجمه ارائه می شود. این نوع تایپ از اهمیت بالایی برخوردار است. تایپ کردن از روی یک متن دست نویس شده بسیار دشوار است. بسته به اینکه یک نوشته دست نویس چگونه و در چه شرایطی نوشته شده است، سرعت و کیفیت تایپ، فرق می کند.

بیشتر بخوانید