مستر تایپیست

صفحه آرایی مقاله انگلیسی

صفحه آرایی مقاله انگلیسی یا همان صفحه آرایی مقاله علمی به دستورالعمل هایی گفته می شود که باید برای نگارش و ارائه مقالات علمی معتبر رعایت شود. مسئله صفحه آرایی مقاله بسیار مهم است. زمانی که شخصی بخواهد مقالات علمی خود را در مجلات و ژورنال های معتبر به چاپ برساند باید بر اساس قوانین همان مجله، آنها..

بیشتر بخوانید