مستر تایپیست

ویراستاری

فرایند ویراستاری به فرایندی گفته می‌شود که در آن انواع فایل‌های شنیداری، تصویری و نوشتاری به صورتی تغییر می‌یابند که فایل حاصل، مفهوم مد نظر تولید کننده فایل را بهتر انتقال دهد. مستر تایپیست خدمات ویراستاری متون را در زمینه‌های مختلفی ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید