مستر تایپیست

ویراستاری

فرایند ویراستاری به فرایندی گفته می‌شود که در آن انواع فایل‌های شنیداری، تصویری و نوشتاری به صورتی تغییر می‌یابند که فایل حاصل، مفهوم مد نظر تولید کننده فایل را بهتر انتقال دهد. مستر تایپیست خدمات ویراستاری متون را در زمینه‌های مختلفی ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید

خدمات ویراستاری

مهارت های ویراستاری، رکن اصلی خدمات ویراستاری است. برای کتاب، مجله، مقاله و حتی نوشته های معمولی هم ویراستار باید مهارت های کافی و لازم را داشته باشد

بیشتر بخوانید